Propozície suťaže

Základné údaje
Usporiadateľ: Občianske združenie Jánske blato
Miesto: Spišská Belá – Strážky, futbalové ihrisko

Nočný pretek

Termín: 19. jún 2020 (piatok)
Počet prekážok: 15+
Dĺžka trate: 1+ km
Kategórie: muži, ženy
Kapacita: max. 150 bežcov

Registrácia
Online na tejto stránke alebo na mieste 19. 6. 2020 od 19:00 do 20.00 v areáli ihriska. 
POZOR registrácia na piatkový nočný beh je podmienená registráciou na sobotný hlavný beh, ktorá je rozdelená do časových úsekov s postupným nárastom ceny. Neváhaj a využi najvýhodnejšiu cenu.

Ak nezdoláš prekážku, musíš splniť trestnú disciplínu “angličáky”.

Nočný pretek pozostáva z 3 kôl – Vyradovačka, Semifinále a finále

Vyraďovačka
Štartuje sa v skupinkách 3-5 bežcov (organizátor určí v deň preteku podľa celkového počtu bežcov). Tvoj čas nemeriame časomierou, ale do semifinále postupuje iba prvý zo skupiny. 

Semifinále
Štartuje sa v skupinkách 3-5 bežcov (organizátor určí v deň preteku podľa celkového počtu bežcov). Tvoj čas nemeriame časomierou, ale do finále postupuje iba prvý zo skupiny. 

Finále
Štartuje sa v skupinkách 3-5 bežcov (organizátor určí v deň preteku podľa celkového počtu bežcov). Tvoj čas nemeriame časomierou. Vyhodnotíme prvých troch najlepších bežcov.

 

Hlavný pretek

Termín: 20. jún 2020 (sobota)
Počet prekážok: 25+
Dĺžka trate: 7+ km
Dĺžka trate deti: cca 1,5 km
Kategórie: deti – chlapci, dievčatá
dorast – chlapci, dievčatá
muži, ženy, skupina a elita
Kapacita: max. 700 bežcov

Registrácia
Online na tejto stránke alebo na mieste 20. 6. 2020 od 09:00 do 14.00 v areáli ihriska. POZOR online registrácia rozdelená do časových úsekov s postupným nárastom ceny. Neváhaj a využi ten najvýhodnejší.

Účastník si môže zvoliť z dvoch možností ako bude pretekať:

Prvá možnosť je BEŽAŤ NA ČAS.
Tvoj čas meriame profesionálnym čipom. Strata čipu = 30€
Ak nezdoláš prekážku, musíš splniť trestnú disciplínu “angličáky”.
REGISTRÁCIA 9:00 – 11:00
ŠTART od 12:00
Možnosť bežať v ELITNEJ VLNE
Bojuješ o umiestnenie, medailu a ceny.

Druhá možnosť je BEŽAŤ PRE ZÁBAVU.
Tvoj čas sa nemeria časomierou. Nemáš čip, nemáš čo stratiť.
Ak nezdoláš prekážku, nič sa nedeje, bežíš ďalej.
REGISTRÁCIA 11:00-14:00
ŠTART od 15:00
Táto kategória nemá ELITNÚ VLNU.
V účastníckej listine budeš uvedený ako zúčastnený.

Účastníci bežiaci na čas štartujú vo vlnách, každých 10 minút vyštartuje 30 účastníkov. Poradie na štarte je určené štartovným číslom. Od spustenia registrácie (od 09:00) budú vydávané štartovné čísla v chronologickom poradí. Kto skôr príde, ten skôr beží.

Účastníci bežiaci pre zábavu štartujú vo vlnách, každých 10 minút vyštartuje 30 účastníkov. Poradie na štarte je určené štartovným číslom. Od spustenia registrácie (od 11:00) budú vydávané štartovné čísla v chronologickom poradí. Kto skôr príde, ten skôr beží.

Účastníci so zaplateným štartovným ELITNÁ VLNA štartujú ako prví, o 12.00 hod. Každú minútu vyštartujú traja eliťáci. Hlavnou výhodou je, že na prekážkach nie si brzdený alebo inak obmedzovaný inými účastníkmi preteku. Rýchly nástup a prázdna trať ponúka najlepšie časové umiestnenia. Aj tu platí, čím skôr prídeš, tým skôr bežíš. Všetci bežci so zakúpenou ELITNOU VLNOU budú vyhodnotení v štandardných kategóriách (muži, ženy) a navyše v špeciálnej kategórií (bez ohľadu na pohlavie) s finančnými cenami: 1. miesto 130 €,    2. miesto 100 €,   3. miesto 70 €,

Súťažné kategórie:

 • deti – dievčatá (od 8 do 12 rokov)
 • deti – chlapci (od 8 do 12 rokov)
 • dorast – dievčatá (od 13 do 17 rokov)
 • dorast – chlapci (od 13 do 17 rokov)
 • ženy (18 r. a viac)
 • muži (18 r. a viac)
 • skupiny (min. 3 osoby, PRIEMERUJÚ SA ČASY VŠETKÝCH V SKUPINE, deti v skupine musia behať hlavnú trať, len traja členovia skupiny dostanú medailu bez ohľadu na počet členov v skupine)
 • Elitná vlna

CENNÍK „NA ČAS“

CENNÍK „PRE ZÁBAVU“

Zaplatené štartovné sa nevracia!
Faktúra za štartovné je poskytnutá na vyžiadanie. Po registrácii a uhradení štartovného poplatku je nutné napísať email na adresu: faktura@janskeblato.sk s uvedením všetkých faktúračných údajov a hlavne s číslom vouchera.

Čo je zahrnuté v štartovnom poplatku?

 • pamätná medaila
 • parkovanie na záchytnom parkovisku
 • toalety
 • sprchy
 • rýchla zdravotná pomoc
 • ceny pre víťazov
 • elektronická časomiera (pre účastníkov bežiacich na čas)
 • prenájom časomerného čipu (pre účastníkov bežiacich na čas)
 • osvieženie na trati
 • neobyčajný športový zážitok

Výsledky a vyhlásenie víťazov:
Výsledky, vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien prebehne v areáli od 17:00.

Všeobecné ustanovenia:
Prípadné zmeny oproti propozíciám budú účastníkom pretekov oznámené pri prezentácii.
Registráciou a zaplatením štartovného prejavuje účastník súhlas s podmienkami súťaže a s návštevnýmn poriadkom.